الکترونیک پردازش سبلان

گواهینامه ها

گواهی ثبت اختراع

گواهی ثبت اختراع

IATF 16949:2016

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015

گواهی نامه ثبت طرح صنعتی شارژر باتری تلفن همراه

گواهی نامه ثبت طرح صنعتی چراغ سقفی

گواهی نامه ثبت طرح صنعتی چراغ دیواری

گواهی نامه ثبت طرح صنعتی شارژر باتری تلفن همراه

گواهی نامه ثبت طرح صنعتی شارژر باتری تلفن همراه

گواهی آزمایشگاه 17025

تقدیر نامه ها

برترین شرکت منطقه آذربایجان

دانش بنیان برتر

کارفرمای نمونه 1394

کارآفرین 98.11.16برتر

واحد صنعتی نمونه سال 90

واحد صنعتی نمونه سال92

واحد صنعتی نمونه سال 93

واحد صنعتی برتر